Konto parafialne:
Parafia św. Maksymiliana
BGŻ S.A.
72 2030 0045 1110 0000 0003 2080

CENTRUM EDUKACYJNE  Trzecia Niedziela Wielkanocna - 19 kwietnia 2015 r.

  Spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, dzisiaj - 19 kwietnia o godz. 18.15 w sali dolnego kościoła.

  Miesięczna zbiórka ofiar na systematycznie prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół „Caritas”, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej prowadzonej w naszej parafii.

  Przypominamy o trwającym konwersatorium biblijnym. Wykłady z Pisma Świętego odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w sali dolnego kościoła. Konwersatorium biblijne prowadzi ks. prałat dr Andrzej Bosowski.

  Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja we wtorek - 21 kwietnia o godz. 19.45 w sali na pierwszym piętrze plebanii. Zapraszamy na to spotkanie także nowych chętnych do działalności w Kole Przyjaciół Radia Maryja.

  Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 25 kwietnia od godz. 9.00. Nowe zgłoszenia do chorych przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

  Zapraszamy na nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, które odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

  Zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej odbędzie się w przyszłą niedzielę - 26 kwietnia o godz. 20.00. Obecnie trwają prace remontowe na bocznych daszkach kościoła i prace wykończeniowe pomieszczenia na magazyn szat i paramentów liturgicznych. W planach jest wykonanie nowego oświetlenia krzyża na wieży kościoła, przeprowadzenie kapitalnego remontu wszystkich drzwi do kościoła i wymiana okien w przedsionku kościoła. Rada Ekonomiczna na najbliższym zebraniu rozważała będzie zasadność umieszczenia w planach gospodarczych parafii przebudowę prezbiterium i budowę prospektu organowego. Parafianie, którzy chcą przekazać swoją opinię w tej sprawie, mogą uczynić to kontaktując się z członkami Rady Ekonomicznej osobiście lub telefonicznie. Skład Rady podany jest na stronie internetowej parafii, pod zakładką < grupy parafialne >.

  Kiermasz książek religijnych i dewocjonaliów organizuje w przyszłą niedzielę Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zapraszamy do udziału w kiermaszu, gdzie będzie można nabyć dobrą książkę, także na prezenty pierwszokomunijne.

  Pielgrzymkę do Łowicza i okolic organizuje Akcja Katolicka w sobotę - 16 maja. Chętnych zapraszamy do pielgrzymowania i poznawania nowych pięknych miejsc. Zapisy w niedzielę w zakrystii, a w tygodniu w kancelarii parafialnej.

  Dziękujemy za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze w parafii. W ostatnim tygodniu ofiarę złożyły 3 rodziny. Bóg zapłać.

  KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2015 r.
  w Parafii Św. Maksymiliana Kolbego
  Warszawa, ul. Rzymowskiego 35
  wtorki, godz. 19.00 - dolny kościół
  prowadzi - ks. prałat dr Andrzej Bosowski

  21 IV - Przestroga przed błędnymi naukami (1 Tym 4, 1-11)

  28 IV - Zapowiedz wielkiego odstępstwa (2 Tym 3, 1-9)

  5 V - Zniesienie ofiary Starego Przymierza (Hbr 10, 1-10)

  12 V - Wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2, 14-22)

  19 V - Co to jest „prawo wolności” (Jk 2, 10-13)

  26 V - Odpowiedzialność człowieka za człowieka w/g nauki Jezusa