Inwestycje gospodarcze-2009: elewacja, krzyż papieski, witraże