Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 6 X 2014

« z 2 »