Domowy Kościół

59329777129_1Jak się skontaktować?

Małżeństwa zainteresowane przyłączeniem się do Domowego Kościoła prosimy
o kontakt z:

Ks. Maciej Wiącek ? opiekunem Domowego Kościoła w naszej parafii.
Tel. 22 215 46 65 bądź osobiście w kancelarii parafialnej w czwartki i piątki
lub z:
Agnieszką i Piotrem Marczak ? małżeństwem odpowiedzialnym za Rejon Ursynów
Kontakt: paraursynowdkaw@gmail.com, tel. 662 963 578

Czym jest Domowy Kościół?

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło ? Życie został założony przez Ks. Franciszka Balachnickiego, po soborze watykańskim II, jako ruch odnowy żywego Kościoła. Zarówno Ruch Światło ? Życie, jak i sam Domowy Kościół są ruchami działającymi w jedności z parafią ? lokalną strukturą Kościoła przy jednoczesnej wymianie duchowych doświadczeń z innymi wspólnotami formującymi się w ten sam sposób w innych parafiach w całej Polsce oraz w kilku innych krajach.

Czym się wyróżnia duchowość naszego ruchu?

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską. Jest ona rozumiana jako jedność małżonków z Jezusem oraz ich jedność wzajemna w nim. Jezus jest spoiwem i fundamentem małżeństwa. Jemu małżonkowie oddają kierownictwo swojego życia, swojego małżeństwa i swojej rodziny.
Domowy Kościół czerpie swój program działania z doświadczeń Ruchu Światło ? Życie oraz wielu innych ruchów nakierowanych na budowanie rodziny jako najmniejszej komórki Kościoła, w tym z doświadczeń stworzonego we Francji ruchu małżeńskiego END. Poprzez szereg praktycznych narzędzi pomaga małżonkom we wzroście ich relacji ze sobą, w wychowaniu dzieci do dojrzałej wiary oraz do jedności z Kościołem i odpowiedzialności za jego rozwój. Czerpie w tym zakresie inspirację z życia Świętej Rodziny, a zwłaszcza Maryi ? Niepokalanej Matki Kościoła, która jest patronką Ruchu Światło ? Życie. Duchowość Domowego Kościoła jako żywego organizmu wciąż się rozwija dostosowując się do wyzwań nowych czasów i stawających przed nimi kolejnych pokoleń małżonków.

Jak wyglądają struktura Domowego Kościoła w parafii?

Zgodnie z ideą Ruchu Światło ? Życie Kościół, w tym parafia stanowią wspólnotę wspólnot. Dlatego Domowy Kościół w parafii spotyka się w małych grupach – kręgach. Grupy te nazywane są kręgami ponieważ małżeństwa są w nich wobec siebie równe niezależnie od tego, że niektóre małżeństwa pełnią funkcje organizacyjne. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw. Tworzy on środowisko do wymiany wzajemnych doświadczeń na drodze rozwoju małżeństwa oraz zachęty do życia w oparciu o relację z Bogiem jako fundamentem dla każdej dzieciny życia codziennego. Krąg ma urzeczywistniać ideał życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz być stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. W spotkaniach kręgu uczestniczy kapłan służąc małżeństwom pomocą duchową i radą. Za pracę kręgu, jego duchowy wzrost i przebieg spotkań odpowiada jedno z wybranych przez krąg małżeństw zwane parą animatorską. Oprócz rozwoju małżeństwa i rodziny owocem pracy kręgu ma być służba na rzecz wspólnoty Kościoła.

Jak wygląda spotkanie kręgu?

Spotkania kręgu odbywają się raz na miesiąc i trwają ok. 3 godzin. Mają one ustalony, dostosowanych do celu spotkania przebieg. Spotkanie składa się z następujących części:
wymiany duchowych przeżyć ostatniego czasu (dzielenie się życiem) małżeństwa dzielą się troskami i radościami. Tej części spotkania towarzyszy herbata, kawa, ciastko.
modlitwy małżeństwa wspólnie modlą się za przebieg spotkania i jego dobre owoce, za siebie nawzajem jak również w innych podanych przez siebie intencjach.
formacji polegającej na dzieleniu się wykorzystaniem w ostatnim miesiącu darów, jakie za pośrednictwem chryzmatu Domowego Kościoła małżeństwo otrzymało oraz omówieniu nowych zagadnień, które pozwalają szerzej spojrzeć małżonkom na ważne dla ich życia sprawy.
Zgodnie z charyzmatem Domowego Kościoła darami (zobowiązaniami, przywilejami) jakie ułatwiają małżonkom duchowy wzrost są:
– codzienna modlitwa osobista,
– regularne czytanie lub słuchanie Słowa Bożego,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Oprócz spotkań miesięcznych kręgu jego uczestnicy spotykają się towarzysko.
Praca w kręgu jest pogłębiana w czasie wakacji poprzez udział w rekolekcjach oraz przez uczestnictwo w dniach wspólnoty. Pozwalają one na spotkanie się z członkami innych kręgów i wspólnot Ruchu Światło ? Życie i doświadczenie poczucia jedności z Kościołem w szerszym wymiarze.

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej informacji na temat Domowego Kościoła można znaleźć na stronach:

www.warszawa.oaza.pl/dk
www.dk.oaza.pl