Chór parafialny

Chór parafialny został założony w 08 grudnia 1988 r. przez ówczesnego proboszcza
ś.p. ks. Prałata Juliana Paszkiewicza. Na początku był to dwugłosowy zespół mieszany. Organistą i jednocześnie dyrygentem był p. Edward Pikula do roku 1999. Po konsekracji kościoła 30 maja 1999 r. organista i dyrygentem chóru został pan Andrzej Kondej. Od 2001 roku chór przekształcił się w trzy- i czterogłosowy zespół mieszany, który przyjął nazwę MAKSYMILIANUM. Chór MAKSYMILIANUM brał udział czynny w przeglądach chórów w Bazylice Archikatedralnej p.w. Św. Jana w Warszawie, w spotkaniach chóralnych p.w. NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym, w spotkaniach kolędowych p.w. św. Elżbiety w Powsinie (Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej). Wystąpił również przed cudownym obrazem M.B. Częstochowskiej.

W maju 2018 r. chór parafialny był organizatorem spotkania chóralnego w naszej parafii, w którym wzięło udział 5 chórów z Warszawy i okolic.

Od listopada 2018 r. nasz chór działa pod kierownictwem organistki pani Iriny Korszunowej.

15.08.2019 r. chór MAKSYMILIANUM wystąpił podczas odpusty parafialnego w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pieczyskach.

04.01.2020 r. chór prezentował się w Kurii Warszawskiej podczas spotkania opłatkowego Akcji Katolickiej Diecezji Warszawskiej.

Obecnie kilkanaście osób obdarzonych talentem słuchu i głosu tworzy zespół śpiewaczy, który w każdą niedzielę na Sumie o godz. 12.30 oraz podczas świąt i uroczystości kościelnych ubogaca liturgię swoim śpiewem. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu, a prowadzi je obecna organistka.

108775758657_1 108775758657_2108775758657_3