Oaza Dzieci Bożych

Spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się w soboty o godz. 9.00 w sali grupy dziecięcej na dole plebanii..

Opiekunem jest ks. Tomasz Chruścik

Do grupy zapraszamy dzieci uczęszczające do klas 4-6.

Oaza Dzieci Bożych to grupa formacyjna, której praca odbywa się w ramach Ruchu Światło – Życie.