Ministranci

Spotkania ministrantów i lektorów:

  • ministranci młodsi (do klasy 6 SP) i kandydaci – soboty o godz. 9.00 w sali na dole plebanii
  • ministranci starsi (od klasy 7 SP i lektorzy – czwartki o godz. 19.45

Duszpasterze ministrantów i lektorów:

  • ministranci młodsi i kandydaci – ks. Tomasz Chruścik
  • ministranci starsi i lektorzy – ks. Krystian Grzyb

Ministrant (łac. ministrare – posługiwać) jest członkiem ludu bożego, który w czasie liturgii oraz nabożeństw pełni swoją posługę. Tak jak kapłani posługują w parafii, wypełniając powierzone im obowiązki, tak ministranci posługują w czasie mszy, wykonując przewidziane dla nich funkcje, takie jak: dzwonki, podawanie mszału, podawanie ampułek czy kielicha.

Ministrantem może być każdy chłopiec, który przystąpił do I Komunii św., pragnący jednocześnie pragnący spełniać różne funkcje przy ołtarzu. We wrześniu ogłaszane są zapisy do ministrantów oraz odbywa się pierwsze spotkanie. Do czasu uroczystego włączenia kandydatów do grona ministrantów, przechodzą oni formację, w czasie której uczą się o podstawowych cechach ministrantów, takich jak: pracowitość, sumienność, punktualność, itd. Uroczystość przyjęcia do grona ministrantów odbywa się w styczniu, kiedy to jednocześnie służby liturgiczne mają swoje spotkanie opłatkowe. W czasie tej uroczystości kandydaci otrzymują błogosławieństwo oraz swój strój. Od tego momentu, kandydaci przechodzą formację praktyczną, w celu przygotowania ich do spełniania różnych funkcji przy ołtarzu.

Corocznie, w okolicy uroczystości św. Stanisława Kostki, jednego z patronów ministrantów, czyli 18 września  odbywa się coroczny obrzęd błogosławieństwa na kolejny rok służby. Od tego momentu ministranci rozpoczynają kolejny rok swojej formacji, w czasie której przekazywana jest im wiedza i doświadczenie od ich starszych kolegów, którzy są już lektorami, na podstawie programu diecezjalnego. Formacja ministrantów trwa do momentu przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wtedy to kierowani są na kurs lektorski, który jest prowadzony przez ks. prałata Wiesława Kądzielę w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Przez cały rok mają zajęcia z dykcji, śpiewu kościelnego, liturgiki oraz biblistyki. Oprócz tego, w celu duchowego przygotowania do posługi lektora, w czasie kursu lektorskiego odbywają się tygodniowe rekolekcje. Zwieńczeniem całego kursu, jak i formacji ministranckiej jest otrzymanie promocji lektorskiej z rąk ordynariusza diecezji na przełomie listopada i grudnia w roku następnym, po rozpoczęciu kursu lektorskiego. Od tego momentu ministranci zmieniają swoje szaty na albę i cingulum, oraz pełnią funkcję lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Jeden spośród ministrantów i lektorów pełni funkcję prezesa. Odpowiada on za przebieg najważniejszych uroczystości roku kościelnego oraz reprezentuje wszystkich ministrantów i lektorów na uroczystościach o charakterze parafialnym.


Promocja ministrantów 18 IX 2003

24474880749_1-1 24474880749_2 24474880749_3 24474880749_4 24474880749_5 24474880749_6 24474880749_7 24474880749_8 24474880749_9 24474880749_10 24474880749_11 24474880749_12 24474880749_13 24474880749_14 24474880749_15 24474880749_16 24474880749_17 24474880749_18 24474880749_19 24474880749_20 24474880749_21