Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło Przyjaciół Radia Maryja istniało w naszej parafii do jesieni 2019 roku. Niestety, choć nadal pozostaliśmy przyjaciółmi radia i dzieł przy nim powstających, musieliśmy zrezygnować z formy strukturalnej.

Wcześniej, już w 2006 roku, Radio Maryja z ojcem Jackiem Cydzikiem, gościło w naszej parafii, ale Koło, z inicjatywy ks. Proboszcza i pana Sławomira Leśniewskiego, powstało dopiero we wrześniu 2014 roku. Donosiła o tym gazetka ?Nasza Parafia? z XI 2014 r.

Dołączyliśmy wtedy do wielkiej Rodziny Radia Maryja, chcąc z tysiącami innych sympatyków tych dzieł na całym świecie, modlić się o Boże Oblicze naszego kraju, a także o zwiększanie liczby słuchaczy i przyjaciół tego radia, które Ojciec Święty Jan Paweł II polecał Najświętszej Maryi Pannie w modlitwie w Watykanie 23 marca 1994 r.:

?Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź jego Opiekunką?.

Chcemy być też posłuszni słowom o. Tadeusza Rydzyka CSsR:

?Zróbcie wszy192653317102_1stko, by Polska stawała się mądrzejsza i lepsza, ale po Bożemu, (?) by wasze dzieci i wnuki kochały Jezusa. Mamy więc bardzo dużo do zrobienia?, a  5 września 2015 r., podczas siódmego Toruńskiego Zjazdu Rodziny RM i TV Trwam o. Rydzyk dodawał: ?W maju przeżyliśmy wybory prezydenckie, teraz musimy wziąć się do pracy?.
Nasze koło liczyło około 20 osób (ta liczba zmieniał się trochę, bo przybywały nowe osoby). Opiekunem naszym był ks. Proboszcz Andrzej Parys, odpowiedzialnym za koło pan Sławomir Leśniewski (z małżonką Janiną), skarbnikiem pani Aniela Kutyłowska.
Nadal naszym głównym zadania jest modlitwa, ale i materialne wspieranie RM (które przecież nie otrzymuje żadnych dotacji), a także wszystkich dzieł, które przy tej rozgłośni powstały, a więc telewizji TRWAM, WSKSiM, fundacji Lux Veritatis i Nasza Przyszłość oraz czasopism ?Naszego Dziennika? i ?W Naszej Rodzinie? .

Nadal chcemy też głosić prawdę o tym radiu i o roli,

jaką spełnia w Ewangelizacji narodu i wielu Polaków rozrzuconych w całym świecie.
Od początku przyjęliśmy program działania, jaki jest wspólny dla wszystkich kół przyjaciół RM tzn. Informacja, Formacja, Organizacja, Akcja.
Odnośnie do formacji członków pozostaje przede wszystkim modlitwa własna, prywatna, ale i propagowanie modlitwy Różańcowej w intencji Ojca Świętego, Kościoła i Ojczyzny, także wśród dzieci.

Propagujemy też czytanie czasopism katolickich, ?Naszego Dziennika?, ?W naszej Rodzinie?  oraz książek religijnych, aby budzić miłość i rozpalać serca ku Bogu i rozpalać patriotyzm.

Włączamy się w działania innych grup parafialnych, które istnieją w parafii, a także w działania budujące jedność naszej parafii, zawsze uzgadniając je z Księdzem Proboszczem.
W czwarte niedziele miesiąca prowadzimy zbiórkę ofiar pieniężnych na rzecz RM do puszek, anonimowo i na imienne listy. Miesięcznie zbieramy około 1?1,8 tys. zł. Przez rok 2019 ofiarowano 26.463 zł. Za wszystkie te ?dary serca?, jak nazywa je o. Rydzyk, otrzymujemy pisemne podziękowania (3 ? 4 miesiące po przesłaniu pieniędzy do radia) i zamieszczamy je na tablicy. Ci, którzy sobie życzą wpisujemy na listy i wtedy otrzymują podziękowania na własne adresy.
Od początku rozdajemy ulotki informacyjne o programie Radia Maryja.
W rozdawanych ulotkach zwracamy uwagę przede wszystkim na treści ewangelizacyjne: transmisje Mszy Świętych, modlitwy, jak: Anioł Pański, brewiarzowa, cztery części Różańca, Godzinki, katechizacja, nauczanie Ojca Św. Jana Pawła II oraz modlitwy okresowe takie, jak nabożeństwa różańcowe, majowe, czerwcowe, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, a także audycje dla dzieci, dla małżonków i rodziców oraz o charakterze społeczno-narodowym np. ?Aktualności dnia? i transmisje ze spotkań w Polsce i na świecie, z Watykanu i z pielgrzymek Ojca Św.
W grudniu 2014 r. wzięliśmy udział (43 osoby) w pielgrzymce do Torunia na uroczystości XXIV rocznicy powstania radia, którym przewodniczył ks. Kard. Stanisław Dziwisz.
18 maja 2016r. wzięliśmy udział (38 osób) w pielgrzymce na konsekrację Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły i z podziękowaniem za Jego pontyfikat.
Od października 2015 r. mamy peleryny z logo Radia Maryja, w których uczestniczymy w procesjach Eucharystycznych oraz chusteczki na ramiona, również z logo RM, które narzucamy na ramiona podczas pielgrzymek (jest to zasługa nieocenionej p. Janeczki Leśniewskiej).Także od października 2015 r. mamy własną tablicę przy wejściu na teren kościoła, na której staramy się umieszczać materiały informacyjne oraz ewangelizacyjne nawiązujące do aktualnych wydarzeń w Kościele i w Ojczyźnie.

 

BOŻE CIAŁO 2016 r.

192653317102_3 192653317102_2

 

Główne treści z prelekcji formacyjnych ks. Proboszcza.
3 II 2015 r. Cechy, które powinny nas wyróżniać jako przyjaciół RM to, przyjacielskość i świadomość celu, w jakim to radio powstało.
Podstawowe zasady takiej postawy znajdują się w 8 rozdziale Ewangelii św. Jana:
w.12 ?Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną nie będzie chodził
w ciemności?.
w. 31 ?Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi
uczniami 32 ? i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli?.
w.14 ?Świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem skąd przyszedłem
i dokąd idę?.
w. 15 ?Wy wydajecie sąd wg zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo?.
w. 7 ?Kto z Was jest bez grzechu ? niech pierwszy rzuci na nią kamień?.
Z powyższego wynika, że wobec wszystkich mamy okazywać empatię, że nie wolno nikogo potępiać; nawet tych, którzy różnią się od nas poglądami, także politycznymi, nie wolno ?posyłać do piekła?.
Ewangelizacja polega na tym, aby wychodzić do innych, nie zamykać się w swoich kręgach, rozmawiać o Bogu i przyciągać ludzi do Boga, zachęcać do Kościoła i do RM tak, aby Ewangelia dotarła do wszystkich.
3 III 2015 r. ks. Proboszcz mówił, jak ważna jest postawa służby prawdzie i
ponownie nawiązywał do cytowanych powyżej słów Jezusa o prawdzie z Ew. J 8. Kłamstwo bowiem, którym wielu posługuje się, aby zrealizować jakiś postawiony cel, może zawierać się już w projekcie, w zamiarze i wreszcie w samym celu. Musimy być tego świadomi i nie powinniśmy pozwalać, aby nas oszukiwano, nie możemy stawać się narzędziem kłamstwa ? szatana.
Czy my lubimy prawdę? ? na to pytanie każdy z nas musi sam odpowiedzieć.
3 XI 2015 r. Radio Maryja głosi Objawioną Prawdę Bożą i jest zależne jedynie od Pana Boga, jest niezależne od zewnętrznych wpływów i opinii.