Katechizacja

Na terenie parafii znajdują się następujące publiczne placówki oświatowe:

Przedszkole nr. 244 – ul. Niegocińska 9
Przedszkole nr. 274 – ul.Bokserska 32
Przedszkole nr 317 – ul Gruszczyńskiego 11
Przedszkole nr 270 – ul. Bełdan 5

Szkoła Podstawowa nr 191 – ul Bokserska 30, ul. Gruszczyńskiego 12
Szkoła Podstawowa nr 271 – ul Niegocińska 2

Zespół Szkół nr 20 – ul Marynarska 2 / 6
Zespół Szkół nr 27 – ul Rzymowskiego 38
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – ul Rzymowskiego 36

790411733607_1

We wszystkich tych placówkach oświatowych prowadzona jest katechizacja. Na terenie parafii jest także Zespół Szkół Niepublicznych: szkoła podstawowa i liceum – ul Obrzeżna. Jest to chyba jedyna w Warszawie szkoła, w statutach której nie przewiduje się nauczania religii. Założycielem szkoły jest Fundacja Szkolna. O nauczanie religii swoich dzieci muszą więc zadbać ich rodzice, którym szkoła udostępnia pomieszczenie, jeśli rodzice zorganizują zaplecze katechetyczne dla dzieci.