Misja Świętej Faustyny

218685917921_1

Witamy wszystkich na stronie wspólnoty „Misja Świętej Faustyny”. Misja Świętej Faustyny jest wspólnotą duchową. Jesteśmy czcicielami miłosierdzia Bożego.
Przez męczeństwo, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Syna Bożego, wszyscy ludzie zostali odkupieni. Każdy człowiek w równym stopniu. Nie każdy jednak człowiek potrafi skorzystać z daru odkupienia.
Właśnie dlatego Bóg poprzez świętą Faustynę odkrywa Swoje miłosierdzie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach człowieka. „Bóg bogaty w miłosierdzie” objawił sie człowiekowi kolejny raz i dał mu przez siostrę Faustynę wskazania co należy czynić, aby skorzystać z łaski odkupienia samemu i pomóc skorzystać z niej innym.
To jest właśnie głównym celem Misji Świętej Faustyny: zgłębianie, głoszenie i korzystanie z miłosierdzia Bożego oraz oddawanie Mu należnej czci. Czynimy to przede wszystkim poprzez modlitwę wspólną i indywidualną oraz kontemplację tej łaski.
Członkiem naszej wspólnoty może zostać każdy, kto chce czcić miłosierdzie Boże.
Podstawowe założenia Misji Świętej Faustyny są następujące:

 1. Modlitwa
  • Przyjmowanie łask miłosierdzia Bożego samemu i wypraszanie ich dla innych.
  • Osobista współpraca z łaską Bożą nad zjednoczeniem z Bogiem.
  • Kształtowanie postawy ufności wobec Boga i przebaczenia wobec ludzi.
 2. Apostolstwo
  • Czyn miłosierdzia – Odnalezienie własnej przestrzeni działania, gdzie wypełniamy czyny miłosierdzia wobec duszy i ciała np. pomoc w hospicjum, domu opieki społecznej, wychowywanie dzieci z domu dziecka, pomoc ubogim itp. (pamiętać trzeba o świadectwie życia najpierw wśród najbliższych czyli rodziny).
  • Słowo Miłosierdzia – Ewangelizacja poprzez głoszenie słowa miłosierdzia czyli treści orędzia Miłosierdzia Bożego. Uczenie innych form kultu miłosierdzia Bożego i troska o poznanie posłannictwa św. Faustyny przez innych ludzi.
 3. Wspólnota
  • Modlitwa członków stowarzyszenia: na Mszy św., adoracji.
  • Spotkania formacyjne: rozważanie Słowa Bożego, treści Dzienniczka św. Faustyny, katechezy.
  • Pielgrzymki, wyjazdy rekolekcyjne.

SPOTKANIA

w każdą II-środę miesiąca Msza święta o godz. 19.00;
po Mszy św. spotkanie formacyjne członków grupy i nie tylko, gdyż nasze spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby poznać orędzie Bożego Miłosierdzia jakie przekazał w objawieniach Pan Jezus św. Faustynie.

Miejsce spotkania: sala na pierwszym piętrze plebani.

każdy piątek godz.18.45- nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Serdecznie zapraszamy

Odpowiedzialna: Teresa Lewandowska (515.252.213)
Opiekun grupy – ks. Krystian Grzyb