Rok 2012

Boże Ciało, 7 VI 2012

Boże Ciało, 7 VI 2012

Parafiada Służby Liturgicznej, 16 VI 2012

Parafiada Służby Liturgicznej, 16 VI 2012

Pasterka 2012

Pasterka 2012

Pielgrzymka do Białegostoku, Świętej Wody i Sokółki, 22 IX 2012

Pielgrzymka do Białegostoku, Świętej Wody i Sokółki, 22 IX 2012

Procesja Rezurekcyjna - 8 IV 2012

Procesja Rezurekcyjna - 8 IV 2012

Wielki Czwartek - 5 IV 2012

Wielki Czwartek - 5 IV 2012

Wielki Piątek - 6 IV 2012

Wielki Piątek - 6 IV 2012

Wigilia Paschalna - 7 IV 2012

Wigilia Paschalna - 7 IV 2012

Witraże w kaplicach bocznych - spowiednicy - 2012

Witraże w kaplicach bocznych - spowiednicy - 2012