Duszpasterstwo Akademickie „TRATWA”


Miłość Boża wzywa nas, by wyjść z tego, co jest ograniczone i nie ostateczne, dodaje nam odwagi do działania i dalszego poszukiwania dobra wszystkich, nawet jeśli nie realizuje się natychmiast, nawet jeśli to, co zdołamy uczynić (…) jest zawsze mniejsze od tego, czego gorąco pragniemy.

Bóg obdarza nas siłą, by walczyć i cierpieć za miłość do dobra wspólnego, ponieważ On jest naszym Wszystkim, naszą największą nadzieją.

Papież Benedykt XVI

W świecie, który jest przesycony konsumpcjonizmem, a bogactwo ofert łatwego i wygodnego życia nieustannie się mnoży, staramy się iść za wewnętrznym pragnieniem serca ? za pragnieniem spotkania z Bogiem, który jest Miłością. Pragniemy szukać odpowiedzi na trudne pytania: którą drogę wybrać? Jak przezwyciężyć kryzys? Czy istnieje prawdziwa miłość? Jaki jest plan Boga wobec mnie? W czasach burzliwych trwamy na skromnej ale pewnej „tratwie” ufności, wiary, nadziei i miłości. We wspólnocie którą tworzymy, odkrywamy w naszym bliźnim obraz Pana Boga i doświadczamy szczególnego Jego działania. W tym radosnym spotkaniu uczymy się otwartości na siebie i ofiarnej służby.

Do form naszych spotkań należą:

  • medytacja nad słowem Bożym,
  • rozważania aktualnej nauki Ojca Świętego,
  • adoracje połączone z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania,
  • modlitwa Liturgią Godzin,
  • dyskusyjny klub filmowy,
  • konferencje i katechezy.

Jesteśmy studentami lub młodzieżą pracującą i łączy nas wspólny cel ? szukanie Boga i życie zgodnie z Jego orędziem.

Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 20.00 w sali nr II (przy kancelarii parafialnej).

Opiekun wspólnoty: ks. Andrzej Krzesiński (tel: 607 095 113, adres e-mail: jedrekkrze@wp.pl)

Animator świecki: Elżbieta Kożuchowska (tel: 519 711 306, adres e-mail: master.ela@gmail.com)

 

Serdecznie zapraszamy!

Prowadzimy także kawiarenkę parafialną, która jest otwarta dla każdego w każdą niedzielę po Mszy o godz. 19.00. Jest to okazja do wspólnego spotkania, bycia ze sobą i rozmawiania, także z księdzem. Zapraszamy!

Wspólne wyjazdy rekolekcyjne są dla nas czasem szczególnej łaski, dzielenia się działaniem Pana Boga, a także czasem tworzenia prawdziwych i szlachetnych przyjaźni.

Najbliższy wyjazd rekolekcyjno-rekreacyjny jest organizowany w dniach 29.04 ? 30.05.2017r w Szczyrku. Całkowity koszt wyjazdu wynosi 450 zł. Zapisy i zaliczki (200 zł) są przyjmowane do 30.03.2017r u Elżbiety Kożuchowskiej.

W czasie rekolekcji wspólnie wędrujemy po górach, odwiedzamy pobliskie miejscowości, organizujemy wieczorne spotkania integracyjne, ale także codziennie uczestniczymy we Mszy Świętej, słuchamy konferencji kapłana, uczestniczymy we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi.