Duszpasterze aktualni

Ks. Kanonik Andrzej Krzesiński – proboszcz parafii  22. 215-46-25

Ks. Piotr Jędraszek – wikariusz  22.392-04-35

Ks. Krystian Grzyb – wikariusz  22.215-46-75

Ks. Tomasz Chruścik – wikariusz  22.215-46-65

Ks. Prałat Andrzej Parys – rezydent emeryt 604-55-44-40

Ks. Kanonik Kazimierz Jatczak – rezydent emeryt  22.215-46-35

Ks. Kanonik Marek Iwański – rezydent  22.215-46-85

Ks. Kanonik Prof. dr hab. Kazimierz Pierzchała – rezydent 22.424-74-50

Ks. Jarosław Januszewski – rezydent