Duszpasterze aktualni

Ks. Prałat Andrzej Parys – proboszcz parafii  22. 215-46-25

Ks. Maciej Wiącek – wikariusz  22.215-46-65

Ks. Marek Iwański – wikariusz  22.215-46-85

Ks. Piotr Jędraszek – wikariusz  22.392-04-35

Ks. Kanonik Kazimierz Jatczak – rezydent emeryt  22.215-46-35

Ks. Prałat Andrzej Bosowski – rezydent

Ks. Kazimierz Pierzchała – rezydent