Historia

 • kamien_wegielny1965 ? mieszkańcy kierują pierwsze oficjalne pismo do ówczesnych władz komunistycznych o pozwolenie na budowę kościoła i powstanie parafii. Władze zdecydowanie odmawiają.
 • 1965 ? P. Michalina Kunc-ul.Bokserska 7, udostępnia swój budynek gospodarczy na prowadzenie katechizacji. Pierwszym katechetą jest Ks. Franciszek Łupiński z par. Św. Katarzyny.
 • 1970 ? władze likwidują budynek katechetyczny przy ul. Bokserskiej i przenoszą katechizację do części budynku przy ul. Kolady 16, gdzie od 1974 r. katechetą jest Ks. Bogumił Sikorski
 • 1975 ? od 25 maja Najświętszy Sakrament na stałe przechowywany jest w budynku przy Kolady 16,gdzie powstaje kaplica pod wezwaniem bł. Maksymiliana. W budynku zamieszkuje także na stałe Ks. Bogumił Sikorski. Poza katechizacją odprawiane są Msze św. i zaczyna rozwijać się życie duszpasterskie. Powstają pierwsze grupy religijne: ministranci, bielanki, żywy różaniec
 • 1975 ? 7 czerwca do kaplicy przybywa Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński, który odprawia Mszę św. i wygłasza kazanie zachęcające do modlitwy i działania na rzecz uzyskania pozwolenia na budowę kościoła i powstania parafii. Władze po wizycie Księdza Prymasa nakazują likwidację kaplicy. Ludzie dzień i noc pilnują kaplicy, aby nie dopuścić do jej likwidacji. Trwają całonocne Adoracje Najświętszego Sakramentu a o północy odprawiana jest Msza św.
 • 1977 ? władze wydają zgodę na budowę kościoła, ale nie wskazują działki, gdzie można go budować
 • 1978 ? pozyskany zostaje teren pod budowę kościoła
 • 1979 ? Prymas Wyszyński przekazuje do powstającej parafii krzyż i ołtarz z pl. Zwycięstwa, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II celebrował pierwszą Mszę św. na ojczystej ziemi dnia 2 VI 1979 r.
 • 1979 ? wierni wybierają projekt kościoła, a władze wydają pozwolenie na jego budowę. Rozpoczyna się budowa kościoła, który przypomina swoim wyglądem męczeńską śmierć patrona parafii,Świętego Maksymiliana Kolbego, w krematorium oświęcimskim.
 • 1980 ? 24 maja Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński dokonuje wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Kamieniem węgielnym jest część cegły z pieca krematoryjnego w Oświęcimiu i prochy z krematorium w Brzezince.
 • 1981 ? 1 stycznia wchodzi w życie dekret Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego powołujący do istnienia naszą Parafię. Dekret został wydany 15 XII 1980 r. Proboszczem zostaje Ks. Sikorski
 • 1981 ? 18 czerwca odbywa się pierwsza w dziejach parafii procesja Bożego Ciała
 • 1983 ? władza kościelna ustanawia Doroczną Adorację ( Czterdziestogodzinne Nabożeństwo)w parafii 7-8-9 X. oraz Odpust Parafialny na 10 X. (jest to dzień kanonizacji Patrona parafii)
 • 1987 ? nowym proboszczem zostaje Ks. Julian Paszkiewicz, który kontynuuje budowę kościoła
 • 1999 ? 30 maja Ksiądz Prymas Józef Glemp dokonuje konsekracji wybudowanego kościoła
 • 1999 ? nowym proboszczem zostaje Ks. Andrzej Parys, który prowadzi prace wykończeniowe wybudowanego kościoła oraz kontynuuje i rozwija życia duszpasterskie w parafii.
 • 2002 ? proboszcz powołuje Parafialną Radę Duszpasterską i Parafialną Radę Ekonomiczną
 • 2003 ? ustanowione zostaje odznaczenie parafialne ?Krzyż Św.Maksymiliana?, które otrzymywali będą zasłużeni parafianie. Do roku 2011 takie odznaczenie otrzymało 27 osób.
 • 2003 i 2005 ? powstają witraże upamiętniające pierwszą Mszę św. Jana Pawła II w Polsce i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła przez Prymasa Wyszyńskiego
 • 2006 ? 1 stycznia parafia obchodzi srebrny jubileusz powołania jej do istnienia
 • 2007 – uroczystości Odpustu Parafialnego przewodniczy nowy Metropolita Warszawski Abp. Kazimierz Nycz, który w marcu został biskupem Archidiecezji Warszawskiej
 • 2008 – parafia otrzymała z Niepokalanowa relikwie naszego patrona Św. Maksymiliana, które zostały umieszczone w relikwiarzu przy bocznym ołtarzu
 • 2009 – 2 stycznia zmarł ks. Prałat Julian Paszkiewicz, budowniczy naszego kościoła, który został pochowany w bocznej kaplicy kościoła
 • 2010 – w październiku odbyły się po raz trzeci w historii naszej parafii Misje Parafialne, które przeprowadzili Redemptoryści
 • 2011 – poświęcone zostało 16 witraży świętych spowiedników w kaplicach bocznych kościoła
 • 2012 – rozpoczęło działalność Parafialne Centrum Edukacyjne i powstała grupa Fides
 • 2013 – na placu przykościelnym wybudowana została Grota Maryjna otoczona figurami Apostołów. Pomalowany został sufit kościoła.
 • 2014 – poświęconych zostało 48 witraży Polskich Męczenników w oknach pomiędzy żebrami nad prezbiterium i nad ścianami bocznymi kościoła. Witraże powstały jako wota parafian i grup parafialnych
 • 2015 ? w czerwcu zakończyło się nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Archidiecezji Warszawskiej. Naszą Parafię Obraz nawiedzał w dniach 6 ? 7 października 2014 r.
 • 2016 ? w kwietniu zakończyło się, trwające cztery lata, nawiedzanie rodzin przez obraz Pana Jezusa Miłosiernego. W kościele umieszczono relikwie: św. Faustyny Kowalskiej, bł. Michała Sopoćko, bł. Ewy Noiszewskiej i bł. Jerzego Popiełuszki.
 • 2017 ? na zakończenie obchodów stulecia objawień fatimskich, w czasie nabożeństwa fatimskiego – 13 października, odbyło się poświęcone ogrodu różańcowego. Ogród różańcowy powstał jako parafialne wotum ku czci Matki Bożej Fatimskiej na placu przykościelnym. W kościele umieszczono relikwie Św. Antoniego z Padwy.
 • 2018 ? w Uroczystość Bożego Ciała została otwarta i poświęcona kaplica adoracyjna, która powstała w części dolnego kościoła. Od tego dnia otwarta jest codziennie w godz. 9.00 ? 22.00. Kilkuset parafian zapisało się na stały jednogodzinny dyżur adoracyjny raz miesiącu. Dla wyrażenia większej czci dla Najświętszego Sakramentu, wykonana została ?gloria? okalająca tabernakulum. W kościele umieszczono relikwie Św. Urszuli Ledóchowskiej.
 • 2019 ? zmienił się fronton naszego kościoła. Stalowe drzwi główne zostały zastąpione drzwiami aluminiowymi, wykonano nowe schody z podjazdem dla wózków a na schodach postawiony został pomnik Św. Maksymiliana ? patrona parafii.
 • 2020 ? na placu przykościelnym, pomiędzy krzyżem papieskim a grotą maryjną, powstała plenerowa droga krzyżowa. W dniach 10 ? 11 X odbyła się kanoniczna wizytacja parafii.