Rycerstwo Niepokalanej

Jest to ruch maryjny, którego twórcą i założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Początek tego ruchu to dzień 16 października 1917 roku – roku objawień Fatimskich. Święty Maksymilian oddał się całkowicie Maryi Niepokalanej rozumiejąc szczególną tajemnicę Jej Niepokalanego Poczęcia i doskonałej więzi z Trójcą Przenajświętszą. Cel, jaki postawił św. Maksymilian nowemu ruchowi brzmiał: „Starać się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza nieprzyjaciół Kościoła i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, o zjednoczenie chrześcijan oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej Wszechpośredniczki łask”.
Istotą Rycerstwa Niepokalanej jest całkowite oddanie się Maryi tak, aby stać się narzędziem w Jej rękach. Dziś jest to publiczne, międzynarodowe stowarzyszenie osób świeckich i duchownych działające w oparciu o Statut Generalny erygowany (na wzór pierwotnego) w Watykanie 17 października 1997 r.
Rycerze i Rycerki MI podejmują pracę nad swym życiem wewnętrznym poprzez oddanie się całkowite Niepokalanej, noszenie Cudownego Medalika, modlitwę o nawrócenie niewiernych i współpracę w uświęcaniu wszystkich wiernych.
Szczególnie w naszej Parafii, która szczyci się św. Maksymilianem jako Patronem ważne jest, by znaleźli się ludzie chętni do całkowitego oddania się Niepokalanej jako Jej Rycerze – stróże wierności i czystości, którzy poprzez zjednoczenie się z Maryją będą wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Spotkania grupy Rycerstwa odbywają się w I i III poniedziałek miesiąca o godz. 17.30

30937869497_1 30937869497_2

Koło Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Maksymiliana zostało zawiązane 25 marca 2000 r. i pierwszym jego opiekunem był ks. proboszcz A. Parys.

Spotykamy się dwa razy w miesiącu na spotkaniach organizacyjno formacyjnych, a naszym opiekunem jest obecnie ks.Tomasz Paśko.

Do naszej działalności należy zaliczyć:

  • przygotowanie Nabożeństwa Fatimskiego z procesją figury M.B. Fatimskiej

13 dnia każdego miesiąca

  • od czterech lat przygotowujemy i prowadzimy parafialną Drogę Krzyżową

ulicami osiedla „Służewiec”

  • przygotowanie i prowadzenie Nabożeństw Majowych tzw. „Majówek” przed

kapliczką-wieżyczką na terenie osiedla za kościołem, jak również dbanie o jej wygląd

  • przygotowanie i prowadzenie nowenny do św. Maksymiliana przed odpustem

parafialnym.

  • wraz ze wspólnotą Żywego Różańca,  wykonujemy trzeci ołtarz

na procesję  Bożego Ciała.

  • uczestnictwo przedstawicieli naszego koła w ważnych wydarzeniach  dla  naszego Stowarzyszenia poprzez ścisły kontakt z Niepokalanowem, a także dbałość o rozwój naszego Centrum MI Niepokalanów-Lasek poprzez wsparcie finansowe.
  • przygotowanie i  uczestnictwo w nabożeństwach Pierwszych Sobót miesiąca
  • współpraca z ks. proboszczem w zależności od istniejących potrzeb parafii.

 

30937869497_3