Grupa młodzieżowa

Grupa młodzieżowa gromadzi ludzi młodych, uczniów gimnazjum i liceum, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. Poprzez wspólną modlitwę i rozmowy tworzymy wspólnotę, w której każdy znajdzie miejsce dla siebie. Spotkania przyjmują różne formy m. in. konferencje, adoracje, dyskusje, rozważania Pisma Świętego i tekstów nauczania Kościoła. Dzięki temu pogłębiamy naszą relację z Bogiem, poznajemy siebie, zawiązujemy przyjaźnie. Co roku w wakacje organizujemy wyjazd rekolekcyjno-wypoczynkowy. Jest to bardzo aktywny i radosny czas, podczas którego codziennie uczestniczymy w Mszy świętej, integrujemy się, chodzimy po górach, wysłuchujemy konferencji i katechez oraz dzielimy się swoimi przeżyciami.

Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w czwartki, o godz. 19.45, w sali nr 2 przy kancelarii parafialnej. Opiekunem wspólnoty jest ks. Andrzej Krzesiński.