Parafialny zespół „Caritas”

?Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem?(J 13, 34)

Kliknij aby powiększyć i pobrać duży obrazek

Chrześcijanin powołany do miłości, której owocem jest miłosierdzie, powinien swoim postępowaniem odzwierciedlać postawę miłości Boga wobec ludzi. Czynienie innym miłości i poświęcanie się dla nich jest wyzwaniem skierowanym przez Chrystusa do nas wszystkich.

Nasz stosunek wobec bliźnich ma szczególne znaczenie. Kiedy mówimy „bliźni” mamy na myśli tych, co żyją wokół nas w rodzinie, w sąsiedztwie, naszym mieście itp. Są też ci, z którymi pracujemy a także ludzie samotni, zagubieni i chorzy, o których nikt nie pamięta. Wśród tych ludzi powinniśmy budować – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II – „cywilizację miłości”. W Kościele Powszechnym najlepszą drogą do budowania i dawania miłości jest wspólnota parafialna. Parafia najbardziej realizuje program cywilizacji miłości poprzez swoją działalność charytatywną. Wspólnota parafialna powinna reagować na wszystkie potrzeby i zagrożenia zauważalne w swoim środowisku. Najbardziej widoczne grupy ludzi potrzebujące miłości to starsi, chorzy, samotni i żyjący w rodzinach ubogich. Zaspokajaniem potrzeb tych grup ludzi zajmują się powstające przy parafiach zespoły charytatywne.

Przy naszej parafii św. Maksymiliana koło CARITAS działa od listopada 1999 roku, w strukturach CARITAS Archidiecezji Warszawskiej zostało zarejestrowane od 16.05.2001r. Zespół skupia 36 wolontariuszy, w tym siedem młodych osób Szkolnego Koła Caritas. Przez cały rok prowadzimy cichą, ale jakże potrzebną pracę. Jednym z wielu zadań Zespołu jest opieka nad ludźmi chorymi i samotnymi. Na terenie naszej Parafii jest spora grupa osób na stałe przebywających w domach, które potrzebują porozmawiać, wspólnie pomodlić się, pomocy w drobnych sprawach domowych. Opieką Zespołu objęte są również rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

W sierpniu przeprowadzamy ?Akcję Tornister?. W każdą sobotę (oprócz wakacji) prowadzimy Klub Seniora. Pomoc prawną można uzyskać w środy w godz. 19.00-20.00 oraz w czwartki od 18:30 do 19:30.W trzecią sobotę miesiąca spotykamy się z podopiecznymi na skupieniu modlitewnym o godz. 11.00 w dolnym kościele. W każdy wtorek działa punkt odzieżowy 17.00 – 18.00. W miesiącu lutym organizujemy Dzień Chorego. Pośredniczymy i dofinansujemy wyjazdy kolonijne dla dzieci z najuboższych rodzin z naszej parafii, których organizatorem jest Caritas AW.

W minionym roku z konkretnej pomocy w formie bonów żywnościowych, skorzystało ponad 49 rodzin. W miarę posiadanych środków refundowaliśmy zakup leków. Na święta Bożego Narodzenia przygotowaliśmy 40 paczek dla dzieci, 93 paczki dla rodzin oraz 95 upominków z życzeniami dla osób starszych i chorych. Dla wielu były to jedyne produkty, jakie pojawiły się na świątecznym stole. Staramy się świadczyć pomoc w konkretnych sprawach, z którymi zgłaszają się do nas nasi podopieczni. Pośredniczymy w przekazywaniu ubrań i różnego rodzaju sprzętu domowego między tymi, którzy mają i którzy potrzebują.

Skąd czerpiemy na to wszystko fundusze? Przede wszystkim dzięki bezinteresownej i wspaniałej pomocy Was – naszych parafian, którzy nie szczędzicie grosza na pomoc bliźnim. W każdą trzecią niedzielę miesiąca organizujemy kwesty po Mszach Świętych. Jest to podstawa naszych środków finansowych. Za tę pomoc składamy Wam – dobrzy ludzie serdeczne Bóg zapłać. Do naszych funduszy dołączamy również środki z rozprowadzanych świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i wielkanocnych oraz zachęcamy do przekazywania 1% na Caritas naszej Parafii.

Pomocą służą także niektóre firmy z terenu naszej Parafii. Na szczególne podziękowanie zasługuje cukiernia Pani Zofii Antolak, która od wielu lat służy nam konkretną pomocą.

Po tej krótkiej prezentacji działalności Parafialnego Zespołu CARITAS pragniemy zwrócić się do tych, którzy chcieliby się włączyć w tę działalność – przez osobiste zaangażowanie lub finansowe wsparcie. Po wszelkie informacje można zgłaszać się podczas dyżurów, jakie wolontariusze pełnią w każdy wtorek w godz. 18.30-19.30 w kancelarii parafialnej. Tam również przyjmujemy zgłoszenia i służymy pomocą.

Nasz Zespół raz w miesiącu wydaje biuletyn ?Pomóż?, z którego można dowiedzieć się o bieżącej działalności charytatywnej.

Numer konta Caritas: 92 2030 0045 1110 0000 0002 9780

Pamiętajmy: CARITAS to znaczy miłość.


73664118311_2 73664118311_3 73664118311_4 73664118311_5 73664118311_6