23 Niedziela Zwykła – 8 września 2019 r.

Spotkanie Parafialnego Zespołu ?Caritas? w środę – 11 września o godz. 18.00. Zapraszamy na to spotkanie także nowe osoby, które chcą włączyć się w działalność charytatywną prowadzoną w naszej parafii.

Otwarte dla wszystkich chętnych, spotkanie grupy Misja Św. Faustyny, w środę ? 11 września, po Eucharystii o godz. 19.00, w sali na pierwszym piętrze plebanii.

Rozpoczynamy nowy cykl konferencji przedmałżeńskich dla narzeczonych. Pierwsze spotkanie w czwartek – 12 września o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła.

Spotkanie młodzieży, która przed wakacjami przygotowywała się do bierzmowania i w październiku przyjmie ten sakrament, w czwartek – 12 września o godz. 20.00 w sali przy kancelarii parafialnej. Młodzież przychodzi ze swoimi rodzicami.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się w następną środę – 18 września. Młodzież z klas ósmych i szkoły średniej na przygotowanie do bierzmowania przyjmować będziemy za dwa tygodnie, od poniedziałku – 23 września.

Nabożeństwo fatimskie w piątek – 13 września po Eucharystii o godz. 19.00.

Wszystkie służby liturgiczne zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Częstochowy na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego. Wyjazd w sobotę – 14 września o godz. 7.30. Do udziału zapraszamy również rodziny ministrantów, lektorów, bielanek i scholanek. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marek oraz prezesi grup liturgicznych.

Młodzieżowa schola parafialna zaprasza osoby śpiewające i grające na instrumentach do wstępowania w szeregi tej grupy parafialnej. Próby odbywają się w każdą niedzielę o godz. 17.30 w sali przy kancelarii parafialnej.

Zebranie rodziców, których dzieci w tym roku szkolnym będą przygotowywały się do Pierwszej Komunii Świętej, w niedzielę – 15 września o godz. 18.15 w kościele. Zebranie rodziców wraz z dziećmi, które będą przygotowywały się do Rocznicy Pierwszej Komunii św. odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 22 września po Eucharystii o godz. 11.00 w sali dolnego kościoła.

Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Lichenia w dniu 14 września, którą organizuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zapisy przyjmujemy w zakrystii.

Komisja Wychowania Katolickiego KEP, zachęca rodziców do składania w szkołach, Rodzicielskiego Oświadczenia Wychowawczego, chroniącego dzieci przed próbami przekazywania dzieciom treści niezgodnych ze światopoglądem ich rodziców. Przy wyjściu z kościoła wolontariusze rozdają blankiety takiego oświadczenia.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej która wyłożona jest na stoliku za ławkami.

Przypominamy, że stałą praktyką w naszej parafii jest, że na zakończenie każdej Mszy św., kapłan udziela indywidualnego błogosławieństwa małym dzieciom. Prosimy rodziców, aby nie czekali na specjalne zaproszenie, ale zawsze przychodzili z dziećmi przed ołtarz bezpośrednio po udzieleniu przez kapłana błogosławieństwa ogólnego.