Jubileusz 60lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Jatczaka

Jubileusz 60lecia kapłaństwa ks. Kazimierza Jatczaka