Poświęcenie Groty Maryjnej, 23 VI 2013

Poświęcenie Groty Maryjnej, 23 VI 2013