Uroczystość umieszczenia korony wotywnej dla Matki Bożej – 27 VI

Uroczystość umieszczenia korony wotywnej dla Matki Bożej - 27 VI