Wizytacja ks. Biskupa w Szkole Podstawowej nr 191 – 15.03.2004r.

Wizytacja ks. Biskupa w Szkole Podstawowej nr 191 - 15.03.2004r.