Sakrament namaszczenia chorych i duszpasterstwo chorych

W ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie wierzący przyjmuje sakrament namaszczenia chorych, który umacnia go w niesieniu krzyża cierpienia, pociesza w smutku, broni przed zwątpieniem w Bożą dobroć .Uroczyście tego sakramentu udzielamy w Światowy Dzień Chorego, około 11 lutego na Mszy Św. o godz. 10.00, a także na wezwanie w domu chorego.
Kapłani systematycznie, co miesiąc, w ostatnie soboty miesiąca odwiedzają chorych w ich domach, zanoszą Komunię Św. i przyjmują spowiedż chorych. Jeśli ktoś pragnie częściej przyjmować Komunię Św. niż raz w miesiącu, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, świeccy mężczyżni mający upoważnienie kościelne do udzielania Komunii Św., mogą zanosić chorym Komunię Św. po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem, który odwiedza chorych raz na miesiąc.