15 Niedziela Zwykła – 14 lipca 2019 r.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Pozostałe Eucharystie w lipcu i sierpniu sprawowane są według stałego porządku. Kaplica adoracyjna w lipcu i sierpniu otwarta jest codziennie w godzinach 9.00 ? 22.00.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Odbywają się one w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Przypominamy, że w każdą sobotę odbywa się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu po Eucharystii o godz. 19.00 do godz. 21.00. Adorację prowadzi grupa modlitewna działająca w naszej parafii.

Obrzęd błogosławienia kierowców i samochodów, z racji obchodzonego w dniu 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę ? 28 lipca, po każdej Mszy św.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.