16 Niedziela Zwykła – 21 lipca 2019 r.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Pozostałe Eucharystie w lipcu i sierpniu sprawowane są według stałego porządku. Kaplica adoracyjna w lipcu i sierpniu otwarta jest codziennie w godzinach 9.00 ? 22.00.

Obrzęd błogosławienia pojazdów, z racji obchodzonego w tym tygodniu wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się w przyszłą niedzielę – 28 lipca, po każdej Eucharystii. Samochody i inne pojazdy prosimy ustawiać na placu przykościelnym od strony cukierni.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół ?Caritas?, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej w naszej parafii. Stała puszka Parafialnego Zespołu ?Caritas?, na ofiary dla ubogich, ustawiona jest przy bocznym ołtarzu Św. Antoniego.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę ? 27 lipca o godz. 19.00. Pół godziny wcześniej imienna modlitwa za tych zmarłych.

W związku z generalnym remontem schodów wejściowych do kościoła, przez najbliższy miesiąc, główne drzwi wejściowe do kościoła będą nieczynne. Prosimy więc o korzystanie z bocznych drzwi wejściowych do kościoła, tak od strony parkingu jak i od strony groty maryjnej, zarówno z przodu jak i z tyłu kościoła. Poza godzinami, kiedy sprawowana jest Msza Święta, dla osób przychodzących do kościoła na modlitwę, otwarte będą drzwi boczne z tyłu kościoła od strony parkingu.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.