3 Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

Dyspensa Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

– osobom w podeszłym wieku,

– osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi opiekę,

– osobom, które czują obawę przed zarażeniem,

– pracownikom służby zdrowia.

   Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski

 

W związku z zarządzeniem władz państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, podczas każdej Mszy św. i nabożeństw, wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 50 osób. Prosimy wiernych o przestrzeganie tego zarządzenia.

Od poniedziałku – 16 marca, wprowadzamy nowy porządek Mszy niedzielnych i w dni powszednie, który obowiązywał będzie do odwołania. Msze niedzielne sprawowane będą o godzinach: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Msze w dni powszednie sprawowane będą o godzinach: 7.00, 9.00, 10.00, 18.00, 19.00. Osoby, które zamówiły intencje mszalne prosimy o przyjście do zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu ustalenia nowych godzin ich odprawiania. Odwołane zostają nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji i radia, tych którzy mogą skorzystać z udzielonej dyspensy. Przypominamy o możliwości adoracji Pana Jezusa w Najświętszy Sakramencie, w kaplicy adoracyjnej, która otwarta jest codziennie od godz. 9.00 do godz. 22.00.

Konwersatorium biblijne odbywające się we wtorki, zostaje zawieszone do świąt Wielkanocnych a planowana na kwiecień pielgrzymka do Francji zostaje przełożona na późniejszy termin. Szczegółowych informacji o pielgrzymce udziela ks. Maciej. Odwołane zostaje także spotkanie dzieci przygotowujących się do rocznicy Komunii i ich rodziców, planowane na następną niedzielę.

Zapisy na karty wstępu na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjmujemy tylko do niedzieli – 22 marca w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół Caritas, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej w naszej parafii. Zespół Caritas, od dzisiejszej niedzieli, rozprowadza przy wyjściu głównym z kościoła świece wielkanocne, z czego dochód przeznaczony jest na pomoc świąteczną dla ubogich rodzin naszej parafii, objętych pomocą Caritas. Możemy także składać produkty żywnościowe i środki czystości do paczek świątecznych dla ubogich, do kosza ustawionego przed bocznym ołtarzem Św. Antoniego.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej odbędzie się w przyszłą niedzielę – 22 marca o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła. Na spotkanie to zapraszamy także odpowiedzialnych wszystkich grup istniejących w naszej parafii. Tematem zebrania będzie kanoniczna wizytacja naszej parafii i aktualne problemy duszpasterskie.