4 Niedziela Wielkiego Postu ? 22 marca 2020 r.

Przypominamy, że w związku z zarządzeniem władz państwowych, które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do pięćdziesięciu osób, podczas każdej Mszy Świętej, wewnątrz kościoła, może przebywać maksymalnie pięćdziesiąt osób. Aby ułatwić wypełnienie tego zarządzenia, zwiększyliśmy o cztery Msze w niedzielę i o dwie w dzień powszedni. Nowy porządek przedstawia się następująco: Msze Święte niedzielne sprawowane są o godzinach: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00 a w dni powszednie o godzinach: 7.00, 9.00, 10.00, 18.00 i 19.00. Prosimy o przestrzeganie zarządzenia obecności nie więcej jak pięćdziesięciu osób w kościele. W niedzielę działa nagłośnienie przed kościołem, dla uczestniczących we Mszach Świętych na zewnątrz kościoła. Przypominamy także o możliwości adoracji Pana Jezusa w Najświętszy Sakramencie, w kaplicy adoracyjnej, która otwarta jest codziennie od godz. 9.00 do godz. 22.00. Do spowiedzi możemy przystępować przed każdą Mszą Świętą sprawowaną w kościele. Pamiętajmy o osobach chorych, starszych i samotnych, mieszkających w naszych blokach. Zainteresujmy się, czy nie potrzebują naszej pomocy w codziennych potrzebach.

Nieobecnych w kościele, zachęcamy do uczestniczenia we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji i radia, aby korzystając z udzielonej dyspensy, mogli wypełnić katolicki obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej.

W ten sposób możemy także uczestniczyć w rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych, ponieważ nie odbywają się one w kościele.

Przypominamy, że dzisiaj jest ostatni dzień przyjmowania zapisów na karty wstępu na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapisy przyjmujemy w zakrystii lub drogą internetową przez parafialny adres e-mail, podany na stronie internetowej naszej parafii.

Planowane na dzisiaj, zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej oraz odpowiedzialnych wszystkich grup istniejących w naszej parafii, zostaje przełożone na miesiąc i odbędzie się 26 kwietnia o godz. 20.00.

Produkty żywnościowe i środki czystości do paczek świątecznych dla ubogich, możemy składać do kosza ustawionego przed bocznym ołtarzem Św. Antoniego.

Eucharystia roczna za zmarłych w sobotę – 28 marca o godz. 19.00.

Wpłaty ofiar na Radio Maryja przyjmowane są dzisiaj przy wyjściu z kościoła.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.