Akcja Katolicka

Stowarzyszenie katolików świeckich ściśle współpracujące z duchownymi zwłaszcza z biskupem w diecezji i proboszczem w parafii , celem realizowania misji kościoła w świecie. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działa od 1997 r. Opiekunem naszym jest Ks. Proboszcz.
Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu. Zarząd spotyka się raz w m-cu w miarę potrzeby.
Spotkania odbywają się w II i IV środę miesiąca w sali na II piętrze plebanii.
Akcja Katolicka liczy obecnie 12 członków zwyczajnych i 8 wspierających.
Mamy spotkania formacyjne i robocze
Redagujemy i wydajemy gazetkę parafialną „Nasza Parafia’’, prowadzimy wypożyczalnię kaset wideo, organizujemy pielgrzymki krajowe i zagraniczne, jesteśmy uczestnikami corocznej pielgrzymki na Jasną Górę. Organizujemy kiermasze książki religijnej i dewocjonaliów, okolicznościowe gablotki, wystawy, wykłady i agapy dla parafian. Uczestniczymy w rekolekcjach , w dniach skupienia oraz rejonowych spotkaniach formacyjnych. Systematycznie rozprowadzamy cegiełki, a pozyskane fundusze przeznaczamy na potrzeby gospodarcze kościoła. Uczestniczymy w Drodze Krzyżowej ulicami naszego osiedla. Podejmujemy różne działania wynikające ze współpracy z Ks. Proboszczem.
Swoją postawą i codziennym życiem i zachęcamy innych do wstąpienia w nasze szeregi, pamiętając o nieustannej pracy nad sobą i pogłębianiu wiary. Naszym świętem jest Uroczystość Chrystusa Króla.
Zapraszamy nowych chętnych do współpracy.