Grupa młodzieżowa, akademicka i Fides

Zapraszamy na stronę:
Duszpasterstwa Akademickiego Tratwa

W ROKU WIARY ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI powstała w naszej parafii grupa formacyjna FIDES. Nazwa grupy wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: wiara, zaufanie, ufność. Znaczenie to wpisuje się doskonale w relacje człowieka z Bogiem, ponieważ spotkanie Boga daje siłę, staje się wewnętrznym motorem, ufnością i nadzieją. „Oby ten Rok Wiary sprawił, że nasza więź z Chrystusem Panem będzie się coraz bardziej umacniała, gdyż tylko w Nim jest pewność przyszłości oraz gwaran¬cja prawdziwej i trwałej miłości”. Porta fidei 15.
Wiara nie wymaga od nas szczególnych zdolności, czy ponad ludzkich wysiłków. Wszystko co jest potrzebne to otwartość. Nasze serce, cała nasza osoba powinna się otworzyć na Boga – źródło, które daje nam siłę do nowego życia. Bóg przychodzi do nas także, a może w szczególności, poprzez ludzi, których stawia nam na drodze naszego życia. We wspólnocie, z pomocą Ducha Świętego odnajdujemy moc i doświadczenie Boga. Naszym opiekunem jest ks. Andrzej Krzesiński. Grupa spotyka się w poniedziałki o godz. 19.30 w salce przy kancelarii. Forma spotkań jest różnorodna: medytacja katechez papieskich na rok wiary, modlitwa brewiarzowa, konferencja, klub filmowy. Jeżeli czytasz tę informację, znaczy, że Pan Bóg obdarował cię łaską wiary – nie zmarnuj jej !!! Przyjdź i sprawdź, czy ta forma wspólnoty jest odpowiednia właśnie dla ciebie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY