Nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego w dniach 20-21 X 1999 w ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2000

Nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego w dniach 20-21 X 1999 w ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2000