Prace gospodarcze w roku 2002 : schody, elewacja frontonu kościoła, balustrady

Prace gospodarcze w roku 2002 : schody, elewacja frontonu kościoła, balustrady