Czternasta  Niedziela  Zwykła  –  7 lipca 2024 r.

Czternasta  Niedziela  Zwykła  –  7 lipca 2024 r.

Miesięczne spotkanie Żywego Różańca dzisiaj o godz. 18.00 w sali dolnego kościoła. Zapraszamy na to spotkanie także nowych chętnych do naszej parafialnej wspólnoty różańcowej.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30 oraz Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00. Kancelaria parafialna w wakacje czynna jest tylko w godzinach popołudniowych.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które sprawowane będzie  w sobotę – 13 lipca  po  Eucharystii  o  godz. 19.00.

W odpowiedzi na liczne pytania i zgłoszenia dotyczące problemów strony internetowej parafii, informatycy informują, że strona działa poprawnie.  Jeśli strona parafii nie będzie się chciała poprawnie otworzyć, prosimy „usunąć dane przeglądania” / wyczyścić „pamięć podręczną przeglądarki” w celu ponownego „załadowania” i strona będzie działa poprawnie.

Organizatorzy akcji zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne zakończyli swoją działalność. W związku z tym zaprzestajemy zbierania plastikowych nakrętek także w naszej parafii.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych świętych rodaków.

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki lub w ofiaromacie.