Dwunasta Niedziela Zwykła – 19 czerwca 2016 r.

Nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego codziennie w czerwcu o godz. 18.30.

Miesięczna zbiórka ofiar na systematycznie prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Parafialny Zespół „Caritas”, który rozdaje także biuletyn o działalności charytatywnej prowadzonej w naszej parafii.

Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, otwarte dla wszystkich, we wtorek – 21 czerwca po Eucharystii o godz. 19.00 w sali na pierwszym piętrze plebanii.

Zapraszamy na Eucharystię na zakończenie roku szkolnego, w czwartek – 23 czerwca o godz. 19.00. Spowiedź od 18.30. Uczniowie klas VI ze szkoły przy ul. Bokserskiej otrzymają w czasie tej uroczystości indeksy nauki religii. Zaś uczniowie klas VI ze szkół przy ul. Niegocińskiej otrzymają indeksy nauki religii na Eucharystii w środę – 22 czerwca o godz. 19.00. Uczniowie z naszej parafii, którzy chodzą do szkoły podstawowej poza terenem parafii, indeksy takie otrzymują w swoich szkołach. Uczniowie gimnazjum i szkół średnich, którzy otrzymali takie indeksy w poprzednich latach w naszej parafii, proszeni są o przyjście z indeksem nauki religii do kancelarii parafialnej, aby tegoroczną ocenę z religii odnotować w księgach parafialnych.

Zapraszamy wszystkie służby liturgiczne, a więc: ministrantów, bielanki, lektorów, scholę dziecięcą i młodzieżową, psałterzystów, chór, męską służbę dorosłych i nadzwyczajnych szafarzy Komunii, na Eucharystię w czwartek – 23 czerwca o godz. 19.00. Po Eucharystii w dolnym kościele odbędzie się spotkanie służb liturgicznych.

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela obchodzimy w piątek – 24 czerwca. Eucharystie o godz.: 7.00, 10.00, 19.00. W tym dniu nie obowiązuje post piątkowy.

Miesięczne wizyty z Komunią św. u chorych w sobotę – 25 czerwca o godz. 9.00.

Koło Przyjaciół Radia Maryja organizuje wyjazd na ogólnopolską pielgrzymkę słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę, która odbędzie się w drugą niedzielę lipca. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

W lipcu i sierpniu, nie będzie Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30, Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00 oraz modlitwy do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

Informujemy, że pod petycją do władz Warszawy, aby mająca otrzymać nową nazwę ul. Rzymowskiego, otrzymała nazwę Bł. Edwarda Detkensa, podpisało się 300 osób. Jeszcze w tym tygodniu podpisy poparcia można składać w zakrystii, kancelarii parafialnej, zakładzie pogrzebowym „Tobiasz” i cukierni „Antolak”.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy za indywidualne ofiary na prace gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły 2 rodziny i za ofiarę na nowe organy, które złożyła 1 rodzina. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy „Bóg zapłać”.

Błogosławiony Edward Detkens
Urodzony 14 X 1885 r. w ówcześnie podwarszawskiej wsi MOKOTÓW, ochrzczony w kościele Św. Aleksandra. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach, a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Wyświęcony został na kapłana w 1908 r., po czym był wikariuszem w Żbikowie (dziś dzielnica Pruszkowa).
W 1918 r. został przeniesiony do kolegium wikariuszy przy katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie, do którego należał przez 16 lat.
W 1926 r. na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł magistra Świętej Teologii. W 1929 r. został duszpasterzem akademickim i pomocnikiem rektora ks. Edwarda Szwejnica. Po Jego śmierci w 1934 r. został rektorem kościoła Św. Anny i kontynuował prace z młodzieżą, prowadził „Juventus Christiana”- Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej, w 1936 r. zapoczątkował pielgrzymki młodzieży na Jasną Górę. W 1938 r. towarzyszył pielgrzymce młodzieży do Rzymu na kanonizację św. Andrzeja Boboli. Do wybuchu wojny w 1939 r. i w czasie okupacji niemieckiej pracował w warszawskich szkołach. Po upadku stolicy 28 IX 1939 r., za działalność duszpasterską dotknęły Go represje. Gestapo aresztowało ks. Detkensa 4 X 1939r., został uwięziony na Pawiaku. Zwolniono Go po 4 miesiącach w Środę Popielcową 7 II 1940. i wówczas przygotował w Wielki Piątek niezwykle wzruszający Grób Pański nawiązujący do zniewolonej stolicy i kraju. Mieszkańcy przychodzili tłumnie, stały kolejki, wszyscy wykazywali w spokoju ogromne wzruszenie, wielu płakało. Natychmiast po Świętach, 30 III 1940 r. Gestapo przyszło do kościoła i zabrało księdza na Szucha, później do więzienia śledczego na Rakowiecką, a 15 IV na Pawiak, skąd 2 V został wywieziony do obozu w Sachsenhausen (otrzymał nr 24 014). W tych wszystkim miejscach był poniżany i torturowany.
W nieustającym zimnie, głodzie i przy nieustających szykanach szybko tracił zdrowie, cierpiał na okropną czyraczność, ale „promieniował pokojem wewnętrznym ludzi zjednoczonych z Bogiem”, jak mówią świadkowie. Trafił na blok chorych, kiedy wyzdrowiał 10 X 1941 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał nr 27 831 oraz czerwony trójkąt z czarną literą P. Stąd, z dna upodlenia, kierował w listach słowa zachęty i pociechy przede wszystkim do młodzieży. Wkrótce ponownie zaczął ciężko chorować na czyraczność. Ostatni list napisał 5 VII 1942 r. i ponownie znalazł się wśród najciężej chorych. Niemcy przeprowadzali akcję fizycznej likwidacji kapłanów w austriackim ośrodku eutanazyjnym w Hartheim koło Linzu. 10 VIII rano duża grupa kapłanów otrzymała zastrzyki i, ks. Detkens wraz z 42 innymi kapłanami, zostali wywiezieni samochodem-komorą gazową, w którym zostali uśmierceni. „Akcja” trwała 7 minut. Prochy zagazowanych kapłanów rozsypano na austriackich polach.
W rodzinnym grobowcu na Powązkach znajduje się cenotaf – symboliczny nagrobek.
13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II beatyfikował 108 Męczenników II wojny światowej i wśród nich ks. Edwarda Detkensa. Powiedział o Nim: Był żołnierzem Chrystusa „wiernym wiecznym ideałom Prawdy, Dobra i Piękna” aż do śmierci.