Dziewiętnasta  Niedziela  Zwykła  –  13 sierpnia 2023 r.

Dziewiętnasta  Niedziela  Zwykła  –  13 sierpnia 2023 r.

Przypominamy, że miesiąc sierpień, ze względu na uroczystości Maryjne i rocznice narodowe – obchodzimy jako miesiąc abstynencji. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. 

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie 13 sierpnia dziś po  Eucharystii  o  godz. 19.00.

Liturgiczne wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbego, w Kościele Powszechnym, obchodzimy jutro 14 sierpnia. W tym dniu po Eucharystiach, które będą sprawowane, relikwie Św. Maksymiliana znajdujące się w naszym kościele, wystawione będą do publicznej czci na ołtarzu głównym. Przypominamy, że Uroczystość Odpustu ku czci św. Maksymiliana w naszej parafii, obchodzona jest corocznie 10 października, w rocznicę Jego kanonizacji, która odbyła się 10 października  1982 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, popularnie zwana Świętem Matki Bożej Zielnej, obchodzimy w przyszły wtorek – 15 sierpnia. Błogosławieństwo ziół i kwiatów odbędzie się tego dnia na każdej Eucharystii o godz. 8 00, 9 30, 11 00, 12 30, 19 00. W tym dniu przypada także państwowe Święto Wojska Polskiego, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku, zwanej też Cudem nad Wisłą. Zachęcamy do wywieszenia flag państwowych w oknach mieszkań, co jest oznaką naszego patriotyzmu.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę, przyzywając wstawiennictwa naszych świętych rodaków.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.