Osiemnasta Niedziela Zwykła –   6 sierpnia 2023 r.

Osiemnasta Niedziela Zwykła –   6 sierpnia 2023 r.

Przypominamy, że od roku 1984 miesiąc sierpień, ze względu na wielkie uroczystości Maryjne i ważne rocznice narodowe – obchodzimy jako miesiąc abstynencji. W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. Jest także znakiem sprzeciwu wobec towarzyskiego przymusu picia, a zatem dobrym przykładem dla innych. Zachęcamy więc do zachowania w sierpniu abstynencji  od  alkoholu.

Cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele, odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie tych nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę,  przyzywając  wstawiennictwa  naszych  świętych  rodaków.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie 13 sierpnia w najbliższą Niedzielę po  Eucharystii  o  godz. 19.00.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za środkowym  rzędem  ławek. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która  się  tam  znajduje.