Grupy liturgiczne

Sprawowanie liturgii jest czynnością nie tylko kapłanów lecz całego ludu Bożego, dlatego wierni także wyrażają swój udział przez spełnianie różnych funkcji w liturgi kościoła. Aby funkcje te mogli spełniać jak najlepiej i z większym rozumieniem liturgicznym niż inni uczestnicy liturgii, w parafii istnieją różne grupy liturgiczne, gdzie spełniający funkcje liturgiczne przechodzą formację liturgiczną.