Rycerstwo Niepokalanej

Jest to ruch maryjny, którego twórcą i założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Początek tego ruchu to dzień 16 października 1917 roku – roku objawień Fatimskich. Święty Maksymilian oddał się całkowicie Maryi Niepokalanej rozumiejąc szczególną tajemnicę Jej Niepokalanego Poczęcia i doskonałej więzi z Trójcą Przenajświętszą. Cel, jaki postawił św. Maksymilian nowemu ruchowi brzmiał: „Starać się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza nieprzyjaciół Kościoła i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, o zjednoczenie chrześcijan oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej Wszechpośredniczki łask”.
Istotą Rycerstwa Niepokalanej jest całkowite oddanie się Maryi tak, aby stać się narzędziem w Jej rękach. Dziś jest to publiczne, międzynarodowe stowarzyszenie osób świeckich i duchownych działające w oparciu o Statut Generalny erygowany (na wzór pierwotnego) w Watykanie 17 października 1997 r.
Rycerze i Rycerki MI podejmują pracę nad swym życiem wewnętrznym poprzez oddanie się całkowite Niepokalanej, noszenie Cudownego Medalika, modlitwę o nawrócenie niewiernych i współpracę w uświęcaniu wszystkich wiernych.
Szczególnie w naszej Parafii, która szczyci się św. Maksymilianem jako Patronem ważne jest, by znaleźli się ludzie chętni do całkowitego oddania się Niepokalanej jako Jej Rycerze – stróże wierności i czystości, którzy poprzez zjednoczenie się z Maryją będą wierni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu.
Spotkania grupy Rycerstwa odbywają się w I i III poniedziałek miesiąca o godz. 17.30