Służewiecki Dzień Dziękczynienia, 11 VI 2011

« z 2 »