Przygotowanie dzieci do I Komunii Św.

Przygotowania dzieci do I Komunii w naszej parafii odbywają się w trzech etapach:

  1. Spotkania dla dzieci – odbywają się w środy o godz. 17.30 w kościele. Jest to pierwszy etap przygotowania, który trwa od końca września do drugiej połowy listopada i dotyczy praktycznego uczestnictwa we Mszy św. Spotkania te kończą się egzaminem przeprowadzanym przez rodzica w obecności księdza.
  2. Nauka modlitw – ten etap ma miejsce w domu pod kierunkiem rodzica. Etap ten kończy się egzaminem przeprowadzanym przez rodzica w obecności księdza.
  3. Bezpośrednie przygotowania do uroczystości – etap ten obejmuje próby i naukę pieśni.

Spotkania dla rodziców odbywają się z reguły w drugi poniedziałek miesiąca o godz. 20.00 w sali dolnego kościoła.

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z broszurą „Czy Bóg istnieje?” z serii „Z miłości do prawdy” przygotowaną przez Rycerstwo Niepokalanej dostępną na stronie https://militia-immaculatae.org/polski/.
Bezpośredni link do wspomnianej broszury znajduje się tutaj.