Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania i nie jest zależne od tego, do której szkoły młodzież uczęszcza. Przygotowanie rozpoczyna się w wieku szkoły średniej i trwa przez jeden rok. We wrześniu, w wyznaczonym terminie, rodzice zgłaszają swoje dzieci na przygotowanie do bierzmowania w kancelarii parafialnej. Przez cały okres przygotowania rodzice i świadkowie bierzmowania czynnie uczestniczą w przygotowaniu swoich dzieci do przyjęcia tego sakramentu.