Duszpasterze aktualni

Ks. Prałat Andrzej Parys – proboszcz parafii

Ks. Tomasz Paśko – wikariusz

Ks. Andrzej Krzesiński – wikariusz

Ks. Maciej Wiącek – wikariusz

Ks. Kanonik Kazimierz Jatczak – rezydent emeryt

Ks. Prałat Andrzej Bosowski – rezydent

Ks. Paweł Olszewski – rezydent (doktorant z diecezji Łowickiej)