Grupa FIDES

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
Mt 11, 28

Grupa formacyjna FIDES istnieje w Parafii św. Maksymiliana Kolbego od Roku Wiary ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI w 2013 r. Nazwa wspólnoty FIDES wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza: wiara, zaufanie, ufność. To pojęcie wpisuje się doskonale w relację człowieka z Bogiem: spotkanie Boga daje nam siłę, staje się wewnętrznym motorem, ufnością i nadzieją.
Wiara nie wymaga od nas szczególnych zdolności, ani podejmowania ponadludzkich wysiłków. Wszystko co jest potrzebne to otwartość: nasze serce, cała nasza osoba ma otworzyć się na Boga – źródło, które daje nam siłę do przemiany życia. Bóg przychodzi do nas także – a może w szczególności – poprzez ludzi, których stawia na naszej drodze. To właśnie we wspólnocie, poprzez działanie Ducha Świętego, odkrywamy moc i doświadczenie Boga, uczymy się modlitwy i służby drugiemu człowiekowi.

 
Spotykamy się w poniedziałki o godz. 19.45 w sali nr 2 (przy kancelarii parafialnej)
Opiekun wspólnoty: ks. Andrzej Krzesiński (tel: 607 095 113 e-mail: jedrekkrze@wp.pl)
Animatorzy świeccy: Kinga i Robert Gmyzowie (tel: 503 465 040 e-mail: kinga_gmyz@wp.pl)

 
Formy naszych spotkań są różnorodne:

  • Msza Święta (poniedziałek o godz. 19.00)
  • Adoracja
  • Katechezy
  • Konferencje i dyskusje
  • Liturgia godzin
  • Wyjazdy pielgrzymkowe i rekolekcyjne
  • Dyskusyjny klub filmowy

Serdecznie zapraszamy !