Czternasta Niedziela Zwykła – 3 lipca 2016 r.

Miesięczne zebranie Żywego Różańca dzisiaj o godz. 17.30 w sali dolnego kościoła. Zapraszamy na to zebranie także nowych chętnych do naszej parafialnej wspólnoty różańcowej.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30, Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00, oraz codziennej modlitwy do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Pozostałe Eucharystie w dni powszednie i w niedziele pozostają bez zmian.

Uczniowie gimnazjum i szkół średnich, którzy otrzymali indeksy nauki religii w poprzednich latach w naszej parafii, proszeni są o przyjście z indeksem do kancelarii parafialnej, aby tegoroczną ocenę z religii odnotować w księgach parafialnych.

Wznawiamy po majowo – czerwcowej przerwie nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Nabożeństwa te odbywają się w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się szczególnie za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.
Organizujemy wyjazd do Krakowa na główne uroczystości ŚDM w dniach 30-31.07.2016. Na ten wyjazd są jeszcze wolne miejsca. Jednocześnie informujemy, że jest to ostatni termin zapisów. Informacji na temat wyjazdu udzielamy w zakrystii lub kancelarii

Dziękujemy za indywidualne ofiary na prace gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyła 1 rodzina i za ofiarę na nowe organy, które złożyła 1 rodzina. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy „Bóg zapłać”.