Piętnasta Niedziela Zwykła – 10 lipca 2016 r.

Zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo fatimskie, które odbędzie się w środę – 13 lipca, po Eucharystii o godz.19.00.

Przypominamy, że w lipcu i sierpniu, nie ma Eucharystii niedzielnych o godz. 17.30, Eucharystii w dni powszednie o godz. 10.00, oraz codziennej modlitwy do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Pozostałe Eucharystie w dni powszednie i w niedziele pozostają bez zmian.

Zapraszamy na cotygodniowe nabożeństwa do Świętych i Błogosławionych, których wizerunki są na witrażach w naszym kościele. Odbywają się one w soboty o godz. 18.30. W czasie nabożeństw modlimy się za naszą Ojczyznę i w intencjach osobistych, z którymi przychodzimy na te nabożeństwa.

Obrzęd błogosławienia kierowców i samochodów, z racji obchodzonego w dniu – 25 lipca wspomnienia Św. Krzysztofa, odbędzie się za dwa tygodnie, w niedzielę – 24 lipca, po każdej Mszy św.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy za za ofiarę na nowe organy, którą złożyła 1 rodzina. Wszystkim troszczącym się o materialne potrzeby parafii składamy „Bóg zapłać”.