Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła – 16 października 2016 r.

Parafialne przygotowanie do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, rozpoczniemy rekolekcjami, które odbędą się w dniach 6 – 9 listopada. Nie będzie w tym roku rekolekcji adwentowych, zapraszamy więc do udziału w tych rekolekcjach. Modlitwa do Chrystusa Króla i Pana wyłożona jest w kościele na stolikach za ławkami. Zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego jej odmawiania.

Pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik w dniu 19 listopada, na uroczystości związane z Jubileuszowym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, organizuje Misja Świętej Faustyny. Zapisy przyjmujemy w zakrystii i kancelarii parafialnej.

Miesięczna zbiórka ofiar na prowadzoną w naszej parafii działalność charytatywną, odbywa się dzisiaj, jak zawsze w trzecią niedzielę miesiąca. Zbiórkę przy wyjściu z kościoła przeprowadza Zespół „Caritas”, który rozdaje także biuletyn charytatywny.

Przypominamy o trwającym konwersatorium biblijnym. Wykłady z Pisma Świętego odbywają się we wtorki o godz. 19.00 w sali dolnego kościoła.

Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja we wtorek – 18 października o godz. 19.45 w sali na pierwszym piętrze plebanii.

Liturgiczne wspomnienie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki obchodzimy w środę – 19 października. W tym dniu odbędzie się uroczystość umieszczenia, przy ołtarzu Św. Maksymiliana, relikwii Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystości o godz. 19.00 przewodniczył będzie Ojciec Gabriel Bartoszewski – kapucyn, który był postulatorem procesu beatyfikacyjnego Ks. Jerzego Popiełuszki na poziomie diecezjalnym.

Liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II obchodzimy w sobotę – 22 października.

Przyjmujemy na „ wypominki ” za zmarłych.
– za poleconych na wypominki roczne – modlimy się w każdy poniedziałek o 18.30.
– za poleconych na Mszę roczną – odprawiamy Msze w I soboty miesiąca o 19.00.
– za poleconych na wypominki jednorazowe – modlimy się 2 XI po Mszy o 10.00.
Na wypominki przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej planowane na następną niedzielę odbędzie się za miesiąc – 20 listopada a jego tematem będzie program duszpasterski na 2017 r.

Spotkanie rodziców wraz z dziećmi, które przygotowują się do Rocznicy I Komunii św. w przyszłą niedzielę – 23 października o godz. 12.00 w sali dolnego kościoła.

Prasa katolicka wyłożona jest na stoliku za środkowym rzędem ławek. Opłatę za gazety składamy do puszki, która się tam znajduje.

Dziękujemy rodzicom bierzmowanej młodzieży za fundację puszki komunijnej oraz za indywidualne ofiary na potrzeby gospodarcze w parafii, które w ostatnim tygodniu złożyły 2 rodziny. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

KONWERSATORIUM BIBLIJNE – 2016 rok
Temat I semestru: …zanim przyszedł Jezus …
wtorki, godz. 19.00 – sala dolnego kościoła
prowadzi – ks. dr Andrzej Bosowski

18 X Religia Mojżeszowa.

25 X Okres tzw. „sędziów Izraela”.

przerwa rekolekcyjna

15 XI Zjednoczone królestwo – wielcy królowie: Saul, Dawid i Salomon.

22 XI Rozłamy polityczne i pierwsza niewola.

29 XI Dekret Cyrusa (538 p.n.e.) i powrót z niewoli.

6 XII Aleksander Wielki na Bliskim Wschodzie.

przerwa adwentowa

20 XII Wojny Machabejskie.

przerwa świąteczna