Misja Świętej Faustyny

Witamy wszystkich na stronie wspólnoty „Misja Świętej Faustyny”. Misja Świętej Faustyny jest wspólnotą duchową. Jesteśmy czcicielami miłosierdzia Bożego.
Przez męczeństwo, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Syna Bożego, wszyscy ludzie zostali odkupieni. Każdy człowiek w równym stopniu. Nie każdy jednak człowiek potrafi skorzystać z daru odkupienia.
Właśnie dlatego Bóg poprzez świętą Faustynę odkrywa Swoje miłosierdzie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach człowieka. „Bóg bogaty w miłosierdzie” objawił sie człowiekowi kolejny raz i dał mu przez siostrę Faustynę wskazania co należy czynić, aby skorzystać z łaski odkupienia samemu i pomóc skorzystać z niej innym.
To jest właśnie głównym celem Misji Świętej Faustyny: zgłębianie, głoszenie i korzystanie z miłosierdzia Bożego oraz oddawanie Mu należnej czci. Czynimy to przede wszystkim poprzez modlitwę wspólną i indywidualną oraz kontemplację tej łaski.
Członkiem naszej wspólnoty może zostać każdy, kto chce czcić miłosierdzie Boże.
Podstawowe założenia Misji Świętej Faustyny są następujące:
1. Modlitwa
o Przyjmowanie łask miłosierdzia Bożego samemu i wypraszanie ich dla innych.
o Osobista współpraca z łaską Bożą nad zjednoczeniem z Bogiem.
o Kształtowanie postawy ufności wobec Boga i przebaczenia wobec ludzi.
2. Apostolstwo
o Czyn miłosierdzia – Odnalezienie własnej przestrzeni działania, gdzie wypełniamy czyny miłosierdzia wobec duszy i ciała np. pomoc w hospicjum, domu opieki społecznej, wychowywanie dzieci z domu dziecka, pomoc ubogim itp. (pamiętać trzeba o świadectwie życia najpierw wśród najbliższych czyli rodziny).
o Słowo Miłosierdzia – Ewangelizacja poprzez głoszenie słowa miłosierdzia czyli treści orędzia Miłosierdzia Bożego. Uczenie innych form kultu miłosierdzia Bożego i troska o poznanie posłannictwa św. Faustyny przez innych ludzi.
3. Wspólnota
o Modlitwa członków stowarzyszenia: na Mszy św., adoracji.
o Spotkania formacyjne: rozważanie Słowa Bożego, treści Dzienniczka św. Faustyny, katechezy.
o Pielgrzymki, wyjazdy rekolekcjyjne.

SPOTKANIA
w każdy III-piątek miesiąca;
godz.18.45- nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
godz.19.00 – Msza św.
po Mszy św.spotkanie formacyjne członków grupy i nie tylko, gdyż nasze spotkania są otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby poznać orędzie Bożego Miłosierdzia jakie przekazał w objawieniach Pan Jezus św. Faustynie.
Serdecznie zapraszamy
Opiekun grupy – ks.Maciej Wiącek.