Jedenasta Niedziela Zwykła – 16 czerwca 2024r.

Jedenasta Niedziela Zwykła – 16 czerwca 2024 r.

Nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego przed Najświętszym Sakramentem codziennie w  czerwcu  o  godz. 18.30.

Poniedziałkowa modlitwa wypominkowa za zmarłych w czerwcu  o godz. 18.00.

Liturgiczne wspomnienie Św. Brata Alberta Chmielowskiego w poniedziałek 17 czerwca. W tym dniu relikwie Św. Brata Alberta wystawione będą do publicznej czci na ołtarzu głównym.

Zapraszamy wszystkie służby liturgiczne, a więc: ministrantów, bielanki, lektorów, scholę dziecięcą i młodzieżową, chór, męską służbę dorosłych i nadzwyczajnych szafarzy Komunii, na Eucharystię w czwartek – 20 czerwca o godz. 19.00. Po Eucharystii w sali dolnego kościoła odbędzie się spotkanie wszystkich służb liturgicznych.  Z  dziećmi  zapraszamy  także  ich  rodziców.

Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej odbędzie się w przyszłą niedzielę – 23 czerwca o godz. 20.00 na plebanii.

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku za ławkami. Należność za gazety prosimy składać do puszki lub w ofiaromacie.