Sakrament chrztu

Rodzice katoliccy mają obowiązek troszczyć się , ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie najszybciej po urodzeniu. Do ochrzczenia dziecka wymaga się, aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku.
Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 12.30.
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 20.00 w sali na plebanii. Do tego dnia trzeba w kancelarii parafialnej spisać akt chrztu. Do spisania aktu chrztu potrzebne są :
– akt urodzenia dziecka z USC
– świadectwo kościelne zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
– zaświadczenie chrzestnych z ich parafii o zdatności do tej funkcji
– jeśli rodzice nie mieszkają na terenie tutejszej parafii – zgoda na chrzest z własnej parafii.
Chrzestni – do przyjęcia funkcji chrzestnego może być dopuszczony katolik , który :
– ukończył szesnaście lat,
– przyjął sakrament bierzmowania,
– prowadzi życie zgodne z wiarą.
Zaświadczenie o zdatności do funkcji chrzestnego wydaje zawsze parafia aktualnego zamieszkania zainteresowanego. Do ważności chrztu może być jeden chrzestny, ojciec lub matka chrzestna.
Osoby dorosłe pragnące przyjąć chrzest powinne zgłosić się do kancelarii własnej parafii , gdzie kapłan przeprowadzi z nimi przygotowanie do przyjęcia chrztu. To przygotowanie nazywa się katechumenatem.