Parafialny zespół „Caritas”

Chrześcijanin powołany do miłości, której owocem jest miłosierdzie, powinien swoim postępowaniem odzwierciedlać postawę miłości Boga wobec ludzi. Czynienie innym miłości i poświęcanie się dla nich jest wyzwaniem skierowanym przez Chrystusa do nas wszystkich.

Nasz stosunek wobec bliźnich ma szczególne znaczenie. Kiedy mówimy „bliźni” mamy na myśli tych, co żyją wokół nas w rodzinie, w sąsiedztwie, naszym mieście itp. Są też ci, z którymi pracujemy a także ludzie samotni, zagubieni i chorzy, o których nikt nie pamięta. Wśród tych ludzi powinniśmy budować – jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II – „cywilizację miłości”. W Kościele Powszechnym najlepszą drogą do budowania i dawania miłości jest wspólnota parafialna. Parafia najbardziej realizuje program cywilizacji miłości poprzez swoją działalność charytatywną. Wspólnota parafialna powinna reagować na wszystkie potrzeby i zagrożenia zauważalne w swoim środowisku. Najbardziej widoczne grupy ludzi potrzebujące miłości to starsi, chorzy, samotni i żyjący w rodzinach patologicznych. Zaspokajaniem potrzeb tych grup ludzi zajmują się powstające przy parafiach zespoły charytatywne.

Przy naszej parafii św. Maksymiliana koło CARITAS działa od listopada 1999 roku, w strukturach CARITAS Archidiecezji Warszawskiej zostało zarejestrowane od 16.05.2001r. Zespół skupia 20 aktywnie pracujących osób. Przez cały rok prowadzą cichą, ale jakże potrzebną pracę. Jednym z wielu zadań Zespołu jest opieka nad ludźmi chorymi i samotnymi. Na terenie naszej Parafii jest spora grupa osób na stałe przebywających w domach, które potrzebują porozmawiać, wspólnie pomodlić się, pomocy w drobnych sprawach domowych. Opieką Zespołu objęte są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Patron, czyli opiekun rodziny przeprowadza wywiad w domu zgłoszonej rodziny i określa zakres pomocy. Jest to potrzebne po to, by pomocy udzielać tym najbardziej potrzebującym. W minionym roku z konkretnej pomocy w formie bonów żywnościowych, realizowanych w sklepie CARITAS (na Wielkanoc i Boże Narodzenie) skorzystało ponad 100 rodzin. Przygotowaliśmy 120 paczek dla dzieci. Dla wielu były to jedyne produkty, jakie pojawiły się na świątecznym stole. Staramy się świadczyć pomoc w konkretnych sprawach: doprowadziliśmy do zakupu aparatu słuchowego dla dziecka, na który składało się wiele instytucji i osób prywatnych; pośredniczymy w przekazywaniu ubrań i różnego sprzętu domowego między tymi, którzy mają i którzy potrzebują. W tym roku zorganizowaliśmy wyjazd wakacyjny dla 42 dzieci naszych podopiecznych z najbiedniejszych rodzin.
Prowadzimy prace nad uruchomieniem świetlicy środowiskowej, która ma służyć dzieciom i młodzieży, czyli tej warstwie społeczeństwa, którą można kształtować i wychowywać. Chcemy to czynić w duchu szeroko pojętych wartości chrześcijańskich, którymi są miłość, zrozumienie, tolerancja.
Pod koniec 2002r. powstał Sklep Parafialny CARITAS, w którym realizowane są bony żywnościowe przyznawane rodzinom pozostającym pod naszą opieką. Dochód ze sklepu przeznaczany jest na działalność charytatywną, a w szczególności na świetlicę.
Skąd czerpiemy na to wszystko fundusze? Przede wszystkim dzięki bezinteresownej i wspaniałej pomocy Was – naszych współparafian, którzy nie szczędzicie grosza na pomoc bliźnim. W każdą trzecią niedzielę miesiąca organizujemy kwesty po Mszach świętych. Jest to podstawa naszych środków finansowych. Za tę pomoc składamy Warn – dobrzy ludzie serdeczne Bóg zapłać. Do naszych funduszy dołączamy również zysk ze sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i chlebowych baranków wielkanocnych. Organizujemy kiermasze. Zwracamy się o pomoc do mediów; gościło u nas radio Warszawa-Praga. Na stałe współpracuje z nami dwutygodnik CRN Polska, dzięki któremu pozyskaliśmy wielu sponsorów. Jest to nasz patron medialny. Pomocą służą także niektóre firmy z terenu naszej Parafii. Na szczególne podziękowanie zasługuje cukiernia Pani Zofii Antolak, która zawsze, gdy poprosimy służy konkretną pomocą.

Po tej krótkiej prezentacji działalności Parafialnego Zespołu CARITAS pragniemy zwrócić się do tych, którzy chcieliby się włączyć w tę działalność – przez osobiste zaangażowanie lub finansowe wsparcie. Po wszelkie informacje można zgłaszać się podczas dyżurów, jakie wolontariusze pełnią w każdy wtorek w godz. 18.30-19.30 w kancelarii parafialnej. Tam również przyjmujemy zgłoszenia i służymy pomocą. Dyżur prawnika w środy w godz. 19.00-20.00.
W trzecią sobotę miesiąca spotykamy się na skupieniu modlitewnym o godz. 10.00 w dolnym kościele.

Pamiętajmy: CARITAS to znaczy miłość.