Przygotowanie dzieci do I Komunii Św. i Rocznicy

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.
Każdego roku w maju dzieci po raz pierwszy przystępują do Sakramentu Pokuty i po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczą w Eucharystii.
We wrześniu rodzice dzieci przygotowujących się do I Komunii św. zostają zaproszeni na spotkanie informacyjne z księdzem Proboszczem. Rodzice wybierają spośród siebie kilka osób, które tworzyć będą tzw. Komitet Komunijny (każda szkoła ma swój Komitet). Jest to grupa rodziców, która współpracuje razem z księdzem i osobą odpowiedzialną za I Komunię przy organizacji (dekoracja, porządek, itp.) uroczystości oraz przekazuje ważniejsze informacje pozostałym rodzicom (na szkolnych zebraniach dla rodziców). Na spotkaniu tym wybierają także wzór stroju liturgicznego, jednakowego dla całej grupy (decyzja podjęta zostaje większością głosów).
Dzieci, uczniowie klas drugich, przygotowania do tej pięknej uroczystości rozpoczynają w październiku. Każdy kandydat otrzymuje indeks, czyli specjalną książeczkę, która zawiera najważniejsze informacje i jest dokumentem potwierdzającym przygotowanie dziecka do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii.
Przygotowanie odbywa się w kilku etapach:
1.przez dwa miesiące, raz w tygodniu, dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do czynnego udziału w Eucharystii. Po zakończeniu spotkań-rodzice w obecności księdza przeprowadzają egzamin, czyli pytają swoje dziecko ze zdobytych umiejętności i wiadomości.
2.po Nowym Roku rodzice w obecności księdza przeprowadzają egzamin-pytają swoje dziecko ze znajomości pacierza.
3.w Wielkim Poście rozpoczyna się nauka śpiewu.
4.raz w miesiącu od października do kwietnia odbywają się nauki dla rodziców.
7.miesiąc przed I Komunią rozpoczynają się na próby.
Wreszcie przychodzi czas na Wielką Uroczystość. Kościół pięknie przystrojony, dzieci odświętnie ubrane, wokół tłumy gości i o g.9.30. rozpoczyna się uroczysta Eucharystia dzieciaki są stremowane, ale bardzo szczęśliwe, a rodzice, dziadkowie i inni goście nie kryją łez wzruszenia.
Później od poniedziałku do piątku trwa tzw. biały tydzień, dzieci przychodzą do kościoła na g.19.00. W tym czasie dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, są robione zdjęcia, zostają poświęcone pamiątki komunijne, trwają zapisy chętnych do bielanek, ministrantów i scholi dziecięcej, na zakończenie dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki. Wtedy też zapraszamy wszystkich chętnych do poznania i podziwiania naszych milusińskich, w niedzielną uroczystość zostawmy w kościele miejsce dla ich najbliższych.
W czerwcu, po całorocznych przygotowaniach do Uroczystości I Komunii dzieci z rodzicami jadą na pielgrzymkę dziękczynną do Częstochowy.

PRZYGOTOWANIE DO ROCZNICY
Trzy miesiące po pierwszym pełnym uczestnictwie w Eucharystii dzieci rozpoczynają przygotowanie do obchodów rocznicy tego wydarzenia. Przygotowanie do rocznicy zatytułowane jest „Wzrastajmy w wierze”, czyli pragniemy przybliżyć dzieciom różne drogi wzrastania w wierze.
We wrześniu rodzice dzieci przygotowujących się do Rocznicy I Komunii św. zostają zaproszeni na spotkanie informacyjne z księdzem Proboszczem.
Każdy kandydat otrzymuje specjalną książeczkę, która zawiera najważniejsze informacje i jest dokumentem potwierdzającym przygotowanie dziecka do przystąpienia do Rocznicy I Komunii św..
Spotkania dla dzieci i rodziców odbywają się raz w miesiącu. Ksiądz przybliża dzieciom różne drogi spotykania się z Bogiem, różne rodzaje modlitwy oraz wyznacza kolejne zadania do realizacji, np.przyjść na nabożeństwo różańcowe, roraty, drogę krzyżową, itp.
W marcu dzieci uczestniczą w spotkaniach przygotowujących śpiew.
W tygodniu przed uroczystością odbywają się dwie próby techniczne.
Na dalszą drogę, samodzielnego już wzrastania w wierze dzieci otrzymują Nowy Testament.
W poniedziałek, po Uroczystości dzieci z rodzicami jadą na pielgrzymkę dziękczynną do Lichenia.